Sponsorer og Avtaler

Avtaler:  
Sports Club Akropolis AS
Lierstranda 97
3400 Lier
Tlf: 32 84 19 22
Link til avtalen

 


Sponsorer:
 
 
Flis & Interiør AS
Kjennergrinda 2
3420 Lierskogen
Tlf: 32 84 99 80

Låsgruppen AS
Nedre Storgate 37
P.B. 454 Brakerøya
3002 Drammen
Tlf: 32 80 98 00

Nissan Norge

YIT Building Systems AS
Avd. Lier.
Kjellstad Næringssenter
3400 LIER
Tlf: 32 84 26 00
   

Hard Rocx
Fusdal Terrase 3
1387 Asker
Tlf: 66 90 70 20
   

   
Oppdatert 02.04.2011 09:04