23/6-04

 

 

 

         Glitre offroad har inngått særavtale for medlemskap hos SATS asker med mulighet for frys av medlemskap. Denne perioden er mai – september og medlemmet må selv sørge for at søknad blir innlevert SATS asker. Avtalen gjelder for alle nåværendes glitres medlemmer, men eventuelle nye medlemmer i klubben må ha 1 års medlemskap for å benytte seg av tilbudet.

 

Glitres medlemmer har fri innmelding, men engangs administrasjonsavgift på 299,- tilkommer. Månedspris er for tiden 409,-

Medlemskapet i S.A.T.S. er bindende i minimum 12 måneder, og betales per avtalegiro. Det enkelte medlemskap vil løpe inntil det blir sagt opp, og betingelser for betaling, oppsigelse og lignende vil være nærmere beskrevet i medlemskontrakten som inngås med den enkelte.

De som allerede er medlem på et S.A.T.S senter, vil ved tegning av ny kontrakt under avtalen få en måneds overflyttingstid, regnet fra første månedsskifte etter endring av kontrakt. Totalt binder medlemmet seg til 12 måneder fra første gangs innmelding i S.A.T.S.

Dersom medlemsforholdet til glitre offroad opphører, plikter medlemmet å gi beskjed til S.A.T.S, og medlemskapet vil bli overført til ordinært medlemskap.

Avtalen har samme vilkår som BOC (Bærum Omegn Cykleklubb) sin avtale med SATS.