PROTOKOLL ÅRSMØTE 09.02.2005.

 

 

 

   SAK 1. KONSTITUERING:

 

               MØTELEDER: Einar Telnes

              REFERENT: Ulf Hjortdahl Anderssen

              TILSTEDE: 23 medlemmer

           STED: Aktivum, Tranby.

 

SAK 2. ÅRSBERETNING 2004 gjennomgått og godkjent.

 

SAK 3. REGNSKAP 2004 gjennomgått og godkjent.

 

SAK 4. KONTINGENT 2004

         Hovedmedlem: 300 kr

         Juniormedlem: 100 kr (under 18 år)

         Støttemedlem: 100 kr

         Familiemedlemskap: 500kr (samme husstand)

 

SAK 5. BUDSJETT 2005 godkjent

 

SAK 6. VALG

         Leder                     : Einar Telnes               

         Nestleder       : Pål Erik Sørensen                

         Styremedlem     : Rune Brattvold            

         Kasserer        : Ove Figenschau

         Sekretær        : Arve Leirvik

         Varamedlem 1    : Hilde Bjerke                 ( 1 år)

         Varamedlem 2    : Grethe May Steen             (ny 1 år)

        

         Revisor 1       : Frode Langli            (gjenvalgt 1år)

         Revisor 2       : Helge Ove Haldorsen        (gjenvalgt 1år)

 

 

 

 

UHA