Glitre står for:

Sykkelglede
Sosialt ansvar
Helhetsorientering