Innkalling til Årsmøte i Glitre Offroad 2005

 

 

Tid 9.2 kl 19.00

Sted: Aktivum, Tranby

 

Saksliste:

 

1. Konstituering

2. Årsberetning 2004 (legges frem på årsmøtet)

3. Regnskap for 2004(legges frem på årsmøtet)

4. Kontingent 2006    (legges frem på årsmøtet)

5. Budsjett 2005,       (legges frem på årsmøtet)

6. Valg (Valgkomiteens instilling legges frem på årsmøte).

7. Eventuelt

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Etter årsmøtet blir det holdt medlemsmøte.

Lett bevertning!

 

Saksliste

 

1. Valg av komiteer

2. Ritt -deltagelse

3. Trening/Treningstider

4. Aktiviteter i Vinterhalvåret

5. Eventuelt/Ordet fritt

 

Vi håper så mange som mulig stiller opp!.

 

Vennlig hilsen styret 

UHA