Styrets beretning 2005

 

2005 har sportslig sett vært et aktivt år for Glitre Offroad. Klubbens medlemmer deltok i en rekke terrengritt i Sør-Norge, og noen av våre medlemmer prøvede seg også i ritt på landevegen. Som vanlig var årets sportslige høydepunkt Birkebeinerrittet, der vi hadde over 30 påmeldte deltakere. Årets pokaler gikk til Eva Schanche og Nils Ragnar Hennum. De alle fleste av Glitre-syklistene kom seg over fjellet på ny personlig rekord, noe som vel skulle tilsi at treningsarbeidet sist år har vært skjøttet bra. De fleste av oss blir jo ikke yngre med årene…Birken gav oss også TV-dekning, Anne Tveten og Harald Enevoldsen ble intervjuet av NRK etter målgang!  Vi fikk også erfart at det finnes gode og rimelige hotell-alternativer til Birkebeineren på Lillehammer.

 

På den sosiale siden har det siste året vært litt mer labert. Årsfesten i mars ble det største her ved siden av Birken, nattsyklingen i september måtte avlyses grunnet manglende oppslutning. Dessverre måtte vi også avlyse den planlagte treningsleiren på Mallorca denne våren pga det samme. Vi har også hatt varierende oppmøte på ”small-talk” om vinteren. Det kan virke som om klubben kanskje har behov for å redefinere sosiale aktiviteter slik at vi finner slike som er mer passende for målgruppen vår?

 

Av andre aktiviteter er innebandyen i Lierhallen et poppulært innslag om vinteren, og i år har vi også prøvd oss på litt skitrening.

 

Styret har i år hatt 6 styremøter, i tillegg til sitt julebord. Et betydelig arbeid er lagt ned for å skaffe sponsorer til nye drakter i året som kommer. Dette har vi lykkes med, og vi håper på å kunne gi medlemmene et meget godt tilbud på treningstøy i nær framtid. Dessverre trakk en av leverandørene seg i siste time, dette har derfor tatt mer tid enn beregnet. Styret har også etablert en ny avtale med Sportsclub Akropolis for medlemmene, til en månedspris på 300:- Dette er en betydelig rabatt i forhold til normalpris, dessverre innbefatter avtalen ikke ”frysing” av medlemskap i sommerhalvåret. Medlemslister ligger hos Akropolis, så det er bare å vise til denne avtalen dersom nytt medlemskap tegnes eller dette fornyes.

 

Kort oppsummert må det sies at klubben er aktiv som aldri før, og nye medlemmer kommer stadig inn med pågangsmot og friske ideer. Økonomien er som tidligere, vi klarer oss greit i forhold til de utgiftene vi har. Derfor har styret ikke foreslått noen endringer i kontingentsatsene for det kommende året heller.

 

Tranby, februar 2006

 

 

 

For Styret

Einar Telnes

 

 

 Referat fra årsmøte i Glitre Offroad, 8. februar  2006.

 

Årsmøte ble konstituert kl. 1910. Kjell Selbo og Tom Bjerke ble valgt til å underskive protokollen.

 

Leder’n gikk igjennom styrets beretning. Denne ble godkjent.

 

Valg:

Formann: Einar Telnes (gjenvalg)

Viseformann: Michael Eriksen (ny)

Styremedlem: Grethe May Steen (ny)

Styremedlem: Arve Leirvik  (ikke på valg)

Kasserere: Owe Figenschau (ikke på valg)

Varamedlemmer: Eva Schanche or Runar Opsahl

 

Revisorene (Frode Langli og Helge Haldorsen) ble gjenvalgt.

Valgkomité: Helga Brun, Helge Haldorsen, Arve Leirvik

 

 Regnskap for 2005 og budsjett for 2006 ble godkjent.

Kontingent for 2007 ble vedtatt uendret. 300.- for medlemmer,  100.- for junior og støttemedlemmer. 500.- for familie.

 

Referat frå medlemsmøte:

 

Festkomité: Grethe May Steen og Kjell Selbo. Disse spør om også Roger Enevoldsen og Runar Opsal kan stille i denne komiteen.

 

Birkebeinerkomité: Tom Bjerke, Frode Langli, Eva Schanche, Ett medlem fra styret (oppnevnes på første styremøte) og en ”ledsager” (som ikke skal sykle)…

 

Vi satser på et skikkelig opplegg med et godt tilbud også for ledsagere som ikke skal sykle!

 

Nattsyklingsteam: Frode Langli, Tore Johansen

 

Treningstider:

I perioden 1.juni.-Birken:         Tirsdag og torsdag 19:00

                                               Søndag 10:00

Resten av sesongen:     Tirsdag og torsdag 18:00

                                               Søndag 11:00

 

PÅ treningene i år prøver vi en rolig ”mosjonistøkt” på onsdager kl. 1900. Dette er ment som trening for alle. De som ikke er i toppform bestemmer tempoet og de sprekeste kan ta en restitusjonsøkt denne dagen!  

 

I tillegg planlegges Glitre Offroads 10års-jubileum i romjula i år, nærmere bestemt  29.12. 2006.

 

Tranby, Februar 2006

Einar