Drammensfjorden rundt 2005
       
Drammenfjoren rundt ble gjennomført i samlet tropp i
meget fint vær.

Noe dårligere oppmøte enn
i fjor, men de 7 som syklet
hadde en fin tur.